Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Lion Gate – Følg din intuition

August 8, 2022 @ 8:00 am8:20 pm

ENGLISH BELOW

Hvert år er Lion Gate Portalen åben fra d.26.07-12.08 når Sirius stjernen står i balance med løven. De er i fuld balance d.08.08.  hvor 8 i numorlogien er tallet for overflod både økonomisk, spirituelt og personligt.

Derfor ses denne dag som en særlig dag, et galaktisk nytår faktisk! Hvor vi har muligheden for at træde ind i vores inde løve kraft, sætte vejen i vores liv og modtage overflod. JA TAK 🙂

Mod betyder ikke at vi træder ind i noget nyt i livet uden frygt. Det betyder at vi følger vores intuition uanset hvor meget frygt vi mærker. Det jeg har lært i år er at ELSKE og rumme alle følelser og fortsætte min dharma.

Sirius er forbundet med vores højeste selv og vores spirituelle livsformål. Når den forbindes med stjernetegnet løven, vores selvtillid og kraft kan vi få adgang til vores indre kernes intuition fuldt forbundet med vores højeste service.

Måske er det derfor jeg elsker den her dag så meget 🙂 Der er fri passage til intuitionen fra det højeste sted.

Kom med til ceremoni healing

Jeg har de sigste 3 år afholdt hemmelige events for venner og bekendte på denen dag. Hver gang har deres liv ændres sig markant til det bedre og de er blevet fra af gammel karma, herunder sygdom, smerter, mønstere og overbevisninger.

I år har jeg lyst til at invitere dig virtuelt inden for i mit hjem til ceremoni og healing.

Efter et år for mig selv og for mange, med store udfordringer forvirring og frygt har vi VIRKELIG brug for at tage os tid til de her ceremonier hvor vi mærker ind og modtager svar fra vores højeste selv.

Program:

20.30 Brændings ritual – slip gamle overbevisninger – følelser eller oplevelser

20.45 Intentions og Intiutions ceremoni – Hvad skal resten af 2022 handle om for dig fra det højeste sted

21.00 Healing fra Sirius energien og Arkashic Records

Inkluderer Energi healing, kanalisering af hlbredende ord og transmission ag lyd healing med Syngeskåle og Hamonium

21.21 Dyb hvile og modtagelse af opgraderet lyskrop

21.30 Alle bringes langsomt tilbage til bevidsthed og jeg tager et spørgsmål

 

Det bliver SÅ magisk og kraftfuldt

Hvis du ikke kan være med LIVE tilsendes du et hemmeligt youtubelink med REPLAY

Alle vil modtage REPLAY linket dagen efter og denne healing kan gentages frem til 20.08. 2022

Invistering 444 kr

DIREKTE LINK TIL TILMELDING

BONUS: Du får også en gratis meditation og healing- Mød Mørket tilsendt sammen med REPLAY. (værdi 399 kr)

Eller tilmeld dig via mobilpay: send penge til: 31346885 og skirv din mail i kommenatrfeltet så du kan modtage link til zoom

 

Jeg glæder mig til at møde dig

 

Namasté

 

 

English content

Every year the Lion Gate Portal is open from 26.07-12.08 when the star Sirius is in balance with the lion. They are in full balance on 08.08. where 8 in numerology is the number for abundance both financially, spiritually and personally. Therefore, this day is seen as a special day, a Galactic New Year indeed! Where we have the opportunity to step into our inner lion power, set the path in our lives and receive abundance. YES PLEASE 🙂
Courage does not mean that we step into something new in life without fear. This means that we follow our intuition regardless of how much fear we feel. What I have learned this year is to LOVE and embrace all emotions and continue my dharma.
Sirius is associated with our highest self and our spiritual life purpose. When connected to the zodiac sign of Leo, our confidence and power we can access our inner core intuition fully connected to our highest service. Maybe that’s why I love this day so much 🙂 There is free passage to the intuition from the highest place. Join us for ceremony healing.
For the last 3 years I have held secret events for friends and acquaintances on that day. Each time their lives have changed significantly for the better and they have gotten rid of old karma, including illness, pain, patterns and beliefs.
This year I want to invite you virtually into my home for ceremony and healing. After a year for myself and for many, with great challenges, confusion and fear, we REALLY need to take time for these ceremonies where we feel in and receive answers from our highest self.

Program:

20.20 Burning ritual – let go of old beliefs – feelings or experiences
20.35 Intentions and Intuitions ceremony – What will the rest of 2022 be about for you from the highest place
21.00 Healing from the Sirius energy and Arkashic Records Includes Energy healing, channeling of healing words and transmission and sound healing with Singing Bowls and Hamonium 21.21 Deep rest and reception of upgraded light body
21.30 Everyone is slowly brought back to consciousness and I take a question

It will be SO magical and powerful If you cannot join LIVE, you will be sent a secret  YouTube link with REPLAY

Everyone will receive the REPLAY link the following day and this healing can be repeated until

20.08. 2022 Investment DKK 444

DIRECT LINK TO REGISTER

Or pay via Paypal and send me an email with your name: anemonelotusflower@gmail.com

Link to paypal

 

 

Namasté

Anemone Auora

More about this source text

Source text required for additional translation information
Send feedback

 

 

Details

Date:
August 8, 2022
Time:
8:00 am – 8:20 pm